FR ¦ NL ¦ UK ¦
Zoeken    

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Alle rekeningen dienen contant te Xhoris betaald te worden, tenzij betalingstermijn werd verleend op de voorzijde van de factuur.

2. In geval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning bij wijze van forfaitair en conventioneel tussen de partijen vastgestelde schadeloosstelling, een vergoeding van 15% (vijftien procent) verschuldigd zijn op het bedrag van de te betalen rekeningen, meer een verwijlintrest van 1% per maand.

3. Alle betwistingen die zich in verband met de verklaring of de tenuitvoeringlegging van afgesloten zaken zouden voordoen, zullen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel van Luik, van eerste Aanleg te Luik of van het Vredegerecht van Hamoir voorgelegd worden.

4. Alle opmerkingen op zichtbare gebreken dienen te gebeuren bij levering. Alle opmerkingen voor onzichtbare gebreken binnen de 3 dagen na ontdekking.

Actualiteit |  Wie zijn wij? |  Produkten |  E-Shop |  De merken 
Levering |  Betaling |  Algemene voorwaarden |  Contact en toegang © 2017 Confiture L'Ardennaise (BE 0441.163.423)
Portal & E-Shop engine developed by ICI Solutions.
Réalisé en collaboration avec
l'Agence wallonne à l'Exportation (AWEX)